Aby zostać egzaminatorem TGLS konieczne jest spełnienie kilku wymogów formalnych:

– mieć ukończone studia filologiczne (licencjackie lub magisterskie z danego języka obcego)

– posiadać min. 5-letnie doświadczenie w uczeniu dzieci

– znać skalę CEFR

– nie może to być lektor, który uczył daną grupę

 

Jeśli przesłane do nas dokumenty potwierdzają wytyczne, egzaminatorowi udostępniamy platformę szkoleniową w celu przeprowadzenia szkolenia online.