Części egzaminu

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

 • Let’s listen (część słuchania) czas trwania ok 15 minut
 • Let’s read (część czytania) czas trwania 15 minut
 • Let’s write (część pisania) czas trwania 15 minut
 • Let’s talk (część ustna) czas trwania 10 minut na parę

 

Poziomy egzaminu

smart PRE A1
8-9 lat
smart A1
10-11 lat
smart A2
12-13 lat
smart B1
14-15 lat
Kliknij lub tapnij w grafikę powyżej aby zobaczyć szczegóły poziomu.
 

Co muszę wiedzieć o procesie

Aby wybrać odpowiedni poziom egzaminu zapoznaj się z tabelą „can do”, która prezentuje umiejętności na poszczególnych poziomach trudności egzaminu.
Na każdą część egzaminu należy stawić się:
 • minimum 15 minut przed podanym czasem rozpoczęcia egzaminu
 • z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument z aktualnym zdjęciem – dopuszczalne: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna);
 • z ołówkiem, długopisem i gumką
Egzamin składa się z 4 części i testuje:
 • rozumienie ze słuchu;
 • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej;
 • pisanie;
 • mówienie.
Niedozwolone jest przynoszenie na egzamin następujących przedmiotów:
 • telefony, smartphone,
 • odtwarzacz CD, MP3 i MP4,
 • smartwatch,
 • przenośne komputery, tablety,
 • dyktafony i inny sprzętu elektronicznego.
Telefony komórkowe
W czasie trwania całego egzaminu nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Muszą zostać przekazane opiekunom poza salą egzaminacyjną lub złożone w sekretariacie Ośrodka Egzaminacyjnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. Korzystanie z telefonu komórkowego lub posiadanie go przy sobie podczas egzaminu grozi dyskwalifikacją.
Wyniki egzaminów
Wyniki egzaminów są dostępne po ok. 3 tygodni od daty egzaminu Prace egzaminacyjne oceniane są w Krajowym Centrum TGLS. Ocenione prace nie są udostępniane kandydatom, instytucjom ani centrom egzaminacyjnym.

Certyfikaty
Certyfikaty przesyłane są do instytucji organizującej sesję egzaminu i można go odebrać po ok. 4 tygodniach od daty egzaminu.
Jeśli kandydat indywidualny chciałby otrzymać certyfikat przesyłką kurierską, musi przy zgłoszeniu na egzamin zaznaczyć i opłacić taką opcję. Cennik usług dodatkowych dostępny jest na stronie smart.tgls.pl Krajowe Centrum Egzaminacyjne nie ponosi odpowiedzialności za certyfikat wysłany przesyłką kurierską.
Certyfikaty nieodebrane z Ośrodka Egzaminacyjnego w terminie do 3 miesięcy od momentu ich wysłania wracają do Krajowego Centrum Egzaminacyjnego i są przechowywane do pół roku od daty egzaminu. Po upływie tego terminu certyfikaty są niszczone.

Reklamacje
Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu egzaminu należy kierować do osoby prowadzącej dany egzamin natychmiast po jego zakończeniu (w przypadku egzaminu ze słuchu na początku testu, po wysłuchaniu komunikatów wstępnych), a także za pomocą formularza dostępnego na stronie (link) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty egzaminu.
Reklamacje dotyczące wyników można zgłaszać do Krajowego Centrum TGLS w formie pisemnej za pomocą formularza dostępnego na stronie (link) w nieprzekraczalnym terminie do 1 miesiąca od daty wystawienia certyfikatu.
Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie

 

CenaAccounts

Free Trial

Free Trial

smart pre A1

8-9 lat

400,00 zł

Testowane kompetencje językowe:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • pisanie,
 • mówienie.


smart A1

10-11 lat

400,00 zł

Testowane kompetencje językowe:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • pisanie,
 • mówienie.


 Accounts

Free Trial

Free Trial

smart A2

12-13 lat

400,00 zł

Testowane kompetencje językowe:


 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • pisanie,
 • mówienie.

smart B1

14-15 lat

400,00 zł

Testowane kompetencje językowe:


 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • pisanie,
 • mówienie.

 

Koszt egzaminu obejmuje przystąpienie egzaminu oraz wydrukowanie certyfikatu.

* Podane ceny jednostkowe egzaminów dotyczą sesji grupowych przeprowadzonych w autoryzowanych Ośrodkach Egzaminacyjnych w mieście wojewódzkim w wyznaczonym przez dany ośrodek terminie.

W przypadku indywidualnych terminów oraz egzaminów na terenie innych lokalizacji cena może być inna i uwzględniać będzie ewentualne wyższe koszty organizacyjne.

Materiały próbne

do pobrania
W przygotowaniu do udostępnienia po dezaktualizacji wykorzystywanych wersji egzaminu.